fbpx
Jul 10, 2022

โปรตีนทางเลือก อาหารเพื่อสุขภาพ ควบคุมน้ำหนัก

อาหารเพื่อสุขภาพ You are what you eat!!! เป็นเทรนด์มาหลายปีแล้ว สำหรับคนไทย ที่เริ่มศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับอาหารสุขภาพ ด้วยเชื่อว่า ถ้าเราทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ จะส่งผลให้ร่างกายแข็งแรง ไม่แก่ก่อนวัย มีพละกำลังในการทำกิจกรรมต่างๆ ที่สำคัญ ไม่เสี่ยงเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ นั่นเอง

Read More