fbpx
Aug 6, 2022

นั่งทั้งวัน ส่งผลเสียต่อ สุขภาพ

สุขภาพ เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องดูแล และใส่ใจตั้งแต่วันนี้ คุณหรือรู้ใหม่ว่ามีผู้คนจำนวนมากที่นั่งเรียน หรือปฏิบัติงานอยู่กับที่ หรือ นั่งอยู่ตรงหน้าจอ เกิน 6 ชั่วโมงต่อวัน รวมทั้งในแต่ละวัน การนั่งเฉยๆตลอดวันมีผลเสียต่อสภาพทางด้านร่างกาย อีกทั้งในระยะสั้น และก็ระยะยาว ซึ่งอันตรายอย่างยิ่งต่อสุขภาพ

Read More