fbpx
Aug 7, 2022

ผ่า ฟันคุด เพื่อสุขภาพของปากและฟันที่ดี

สำหรับทันตแพทย์ ฟันคุด หมายความว่าฟันซี่ใดก็ตามที่ไม่สามารถที่จะขึ้นได้ตามธรรมดา อาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีกระดูก เหงือกมาปิดขวาง หรือเอียงไปชนฟันใกล้กัน โดยฟันคุดชอบเจอที่ตำแหน่งฟันกรามซี่ในสุด หรือบางคราวกำเนิดรอบๆตำแหน่งของฟันเขี้ยว บางบุคคลปล่อยทิ้งเอาไว้นานๆสร้างลักษณะของการปวด 

Read More