fbpx
Aug 5, 2022

หาก จมูกไม่ได้กลิ่น นอกจากโควิด-19 เราจะเป็นโรคอะไรได้บ้าง

จมูกไม่ได้กลิ่น หลายคนก็กังวลว่า จะเป็นโรคโควิด 19 หรือไม่ แต่รู้หรือไม่ว่า ไม่ใช่แค่เพียงโควิดเท่านั้น ที่สงผลต่อการไม่ได้กลิ่น ไม่รับกลิ่น สิ่งที่สำคัญคือ หากเมื่อไหร่ก็ตาม ที่เรามีอาการ จมูกไม่รับกลิ่นต่างๆได้ ให้รีบไปพบแพทย์ อย่าด่วนสรุปว่าเราจะเป็นโรคโควิด19 เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

Read More