สุขภาพ : น้ำวิตามิน-น้ำด่าง ดีต่อร่างกาย จริงหรือ?

สุขภาพ : น้ำวิตามิน-น้ำด่าง ดีต่อร่างกาย จริงหรือ? กระแสการน้ำดื่มผสมวิตามิน น้ำด่าง หรือสารอื่นๆ อาจไม่มีความจำเป็นต่อร่างกาย เพราะปกติแล้วร่างกายมนุษย์ ต้องการแค่น้ำดื่มสะอาด วันละ 6–8 แก้ว ก็เพียงพอที่ระบบในร่างกายจะทำงานได้อย่างสมดุล

จากกระแสโฆษณาทางโทรทัศน์และโซเชียลมีเดีย เรื่องน้ำด่าง pH 8.5 น้ำดื่มผสมวิตามิน น้ำดื่มผสมคอลลาเจน หรือสารอาหารอื่นๆ ที่ร่างกายสามารถสร้างเองได้หรือได้รับจากการกินอาหารในแต่ละวัน ซึ่งโดยปกติแล้วร่างกายมนุษย์ต้องการน้ำดื่มสะอาดอย่างเพียงพอ วันละ 6–8 แก้ว หรือดื่มเพิ่มขึ้นตามน้ำหนักตัวในช่วงหน้าร้อนหรือภาวะขาดน้ำ

โดยน้ำสะอาดนั้นควรมีค่าความเป็นกรด-ด่าง หรือ pH ประมาณ 7.00 หรืออยู่ในช่วง 6.5-8.5 ตามเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภค กรมอนามัย หรือเกณฑ์มาตรฐานน้ำบริโภคในภาชนะที่บรรจุปิดสนิท จึงไม่จำเป็นต้องผสมสารอาหาร วิตามิน หรือด่างเข้าไป เพราะแค่จิบน้ำบ่อยๆ อย่างเพียงพอ ก็ช่วยทำให้สดชื่น ผิวพรรณเปล่งปลั่ง รวมถึงร่างกายสามารถทำงานได้อย่างสมดุลแล้ว

น้ำวิตามิน-น้ำด่าง ดีต่อร่างกาย จริงหรือ?
ในแต่ละวันร่างกายมนุษย์ได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายทั้ง 5 หมู่ จากการกินอาหาร ในแต่ละมื้ออยู่แล้ว โดยเฉพาะแหล่งอาหารจำพวกผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ไขมัน ข้าวหรือแป้ง หากรับเพิ่มจากน้ำดื่มผสมวิตามิน น้ำด่าง หรือสารอื่นๆ ก็จะไม่เกิดประโยชน์ต่อร่างกายแต่อย่างใด เพราะร่างกายมีความต้องการในปริมาณที่จำกัดในแต่ละวัน ถ้าหากเกินกว่าความต้องการแล้ว ระบบกลไกของร่างกายจะกำจัดออกมาในรูปของเสียต่างๆ เช่น เหงื่อ ปัสสาวะ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำดื่มผสมวิตามิน น้ำด่าง หรือสารอื่นๆ ในราคาที่สูงอีกด้วย จึงแนะนำให้ดื่มน้ำสะอาดในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อสุขภาพที่ดี โดยเลือกซื้อน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน ซึ่งก่อนซื้อควรพิจารณาโดยน้ำต้องใส ไม่มีตะกอน ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ฝาผิดผนึกปิดสนิท ไม่มีร่องรอยการเปิดใช้งาน ภาชนะสะอาด ไม่รั่วซึม มีเครื่องหมาย อย. กำกับ และราคาเหมาะสม