fbpx

สัญญาณอันตราย เสี่ยง “อัลไซเมอร์”

สัญญาณอันตราย เสี่ยง “อัลไซเมอร์” “อัลไซเมอร์” เป็นหนึ่งในโรคที่เกิดจากความเสื่อมถอยของการทำงาน หรือโครงสร้างเยื้อเนื้อสมอง ซึ่งมักจะพบในผู้สูงอายุ ทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อม และอาการหลงลืม

10 สัญญาณอันตราย เสี่ยง “อัลไซเมอร์”

-สูญเสียความทรงจำ
-ไม่สามารถทำสิ่งที่คุ้นเคยได้
-มีปัญหากับการทำความเข้าใจกับภาพที่เห็น
-สับสนกับเวลา และสถานที่
-มีปัญหากับการวางแผน หรือการแก้ไขปัญหา
-ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้ไม่ดี
-อารมณ์ และลักษณะนิสัยเปลี่ยนแปลงไป
-วางของไม่เป็นที่เป็นทาง
-ขาดความสนใจสิ่งรอบตัว หรือสิ่งที่เคยชอบ
-ลำบากในการเขียนหรือพูด

วิธีพัฒนาสมอง ลดความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์

-หมั่นเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ เช่น อ่านหนังสือใหม่ๆ ทำอาหารเมนูใหม่ๆ ออกไปท่องเที่ยวสถานที่ใหม่ๆ พูดคุยกับคนใหม่ๆ เป็นต้น
-มีกิจกรรมทางสังคมอยู่เรื่อยๆ เช่น นัดเจอเพื่อน กินข้าวกับครอบครัว
-ลดความเครียดด้วยการหากิจกรรมผ่อนคลายสมองทำ เช่น ดูหนัง ฟังเพลง คุยกับคนอื่น เป็นต้น
-ทำกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาสมองทั้งสองซีก เช่น เล่นเกมต่างๆ ที่ฝึกทักษะในการคำนวณ การจำ หรือเล่นดนตรี
-ทำกิจกรรมหรืองานอดิเรกที่ช่วยเพิ่มทักษะ และสร้างสมาธิไปด้วยในคราวเดียวกัน เช่น วาดรูป ปั้นดิน ทำตุ๊กตา ถักนิตติ้ง งานประดิษฐ์ต่างๆ
-ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เช่น เดินเร็ว แอโรบิกเบาๆ หรือโยคะ เป็นต้น