ผักเพื่อสุขภาพ

0
790

รับประทานผัก-ผลไม้ วันละ 400 กรัม เพื่อ ลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง ลดความเสี่ยงมะเร็ง ลดความเสี่ยงโรคหัวใจ ลดความเสี่ยงมะเร็งทางเดินอาหาร หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักผักแต่ละประเภทกันดีกว่า ว่าในแต่ละวันเราบริโภคผักประเภทใดไปบ้าง

1.ผักเกษตรอินทรีย์ (Organics)

คือ ผักที่ปลูกแบบธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญต่อกระบวนการเก็บเกี่ยว และการใช้บรรจุภัณฑ์

2.ผักไฮโดรโปนิกส์

คือ ผักที่ปลูกในของเหลว ซึ่งเป็นสารละลายที่ให้สารอาหาร หรือปุ๋ยน้ำ

3.ผักอนามัย-ผักปลอดภัยจากสารพิษ

คือ ผักที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของหน่วยงานรัฐ (ค่ามาตรฐานความปลอดภัยของสารตกค้างตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ กำหนด) หมายความว่าผักกลุ่มนี้อาจจะมีสารตกค้างแต่ไม่เป็นอันตรายต่อชีวิต (เพราะมีความเชื่อว่าร่างกายจะค่อยๆ ขับสารเหล่านี้ออกมาได้)