ปรสิตในคนเกิดจากอะไร ?

0
3844

โรคจากปรสิต หมายถึง โรคที่เกิดจากสัตว์ที่เข้ามาอาศัยร่างกายมนุษย์ ???? ในการเจริญเติบโต กินอาหารหรือเลือดและแพร่ขยายจำนวน ทำให้ร่างกายมนุษย์อ่อนแอและเจ็บป่วยไดง่าย การแพร่เชื้อปรสิตเข้าสู่ร่างกายคนเรามีหลายสาเหตุ ดังนี้

ปรสิตสามารถแพร่สู่ร่างกายมนุษย์ได้หลายทางด้วยกัน ได้แก่ ??

 1. ทางปาก

ด้วยการกินอาหารที่มีการปนเปื้อนไข่ปรสิตชนิดต่างๆ ทั้งพยาธิแฟลเจลเลต , สปอโรซัว , ไมโครสปอริเดียและซิลิเอต โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารสุกๆดิบๆ ที่ไม่ได้ผ่านความร้อนอย่างเพียงพอ

 1. ทางผิวหนัง

ปรสิตจะเข้าสู่ร่างกาย ด้วยการซอนไซเข้าทางผิวหนังบริเวณที่มีผิวหนังบางๆ หรือบริเวณที่มีบาดแผล พบมากในกลุ่มของโรคพยาธิชนิดต่างๆ

 1. สัตว์พาหะ

ที่ชอบดูดกินเลือด ได้แก่ ยุงและเห็บ เป็นต้นฯ ซึ่งเป็นสาเหตุ ทำให้ปรสิตขนาดเล็กสามารถแพร่เข้าสู่ระบบเลือด และทำให้เกิดโรคได้ เช่น โรคมาลาเรียจากเชื้ออะมีบาที่เกิดจากยุงกัด

 1. การสัมผัส

ที่เกิดจากการสัมผัสสัตว์ ที่เป็นโฮสต์ชนิดอื่นๆที่ มีปรสิตเกาะอยู่ เช่น สุนัข , แมว , ไก่ เป็นต้นฯ ซึ่งทำให้ปรสิตบางชนิด สามารถกระโดดเกาะและกลายเป็นปรสิต ที่อาศัยในมนุษย์ได้ เช่น เห็บ เหา เป็นต้นฯ

โรคปรสิตในคนสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตามลักษณะของปรสิต ดังนี้

 1. สัตว์หลายเซลล์ ได้แก่
 • โรคพยาธิ
 • เห็บ
 • ไรฝุ่น
 • เหา
 • หิด ที่ทำให้เกิดโรคหิด
 1. สัตว์เซลล์เดียว ได้แก่
 • อะมีบา ทำให้เกิดโรคได้แก่ โรคบิด , โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากอะมีบา
 • แฟลเจลเลต ทำให้เกิดโรคได้แก่ โรคไจอาร์ดิเอซิส , โรคทริโคโมนิเอซิสของอวัยวะสืบพันธุ์
 • สปอโรซัว ทำให้เกิดโรคได้แก่ โรคโรคคริปโตสปอริดิโอซิส ม โรคไซโคลสปอริดิโอซิส , โรคมาลาเรีย หรือ ไข้จับสั่น , โรคทอกโซพลาสโมซิส , โรคไอโซสปอริเอซิส , โรคโรคช่องคลอดอักเสบจากเชื้อโปรโตซัว
 • ไมโครสปอริเดีย ทำให้เกิดโรคได้แก่ โรคไมโครสปอริดิโอซิส
 • ซิลิเอต ทำให้เกิดโรคได้แก่ โรคบาลานติดิเอซิส

แพทย์จะใช้ วิธีการส่องกล้องตรวจสำหรับชนิดของโรค ที่สามารถส่องพบในระบบทางเดินอาหาร แต่สำหรับโรคบางชนิด ที่เกิดจากปรสิตเซลล์เดียวขนาดเล็กบางชนิด จำเป็นต้องใช้วิธีการเพาะเชื้อเป็นสำคัญ รวมไปถึงการย้อมสีแล้วส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ นอกจากนั้นแพทย์จะทำการซักประวัติร่วมด้วยเพื่อประกอบการวินิจฉัย

อาการโรคจากปรสิต

อาการเบื้องต้นที่เกิดจากโรคปรสิต แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่

 1. อาการที่เกิดจากปรสิตเซลล์เดียว

อาการที่เกิดจากโรคปรสิตเซลล์เดียว มีลักษณะอาการเฉพาะในแต่ละโรค ที่เกิดจากเชื้อแต่ละชนิดกัน

 1. อาการที่เกิดจากปรสิตหลายเซลล์
 • มีอาการหิวบ่อย กินจุ แต่น้ำหนักลด มีอาการท้องอืด ท้องเฟ้อหรือท้องเสียบ่อย รวมไปถึงอาการคันตามผิวหนังหรือบริเวณทวารหนัก อาการเหล่านี้มักพบในโรคพยาธิชนิดต่างๆ
 • มีอาการบวมแดง เป็นตุ่มนูน หรือผื่นแดง และคันบริเวณที่มีการโดนกัด มักเป็นอาการที่เกิดจากปรสิตที่ดูดกินเลือด เช่น เห็บ ไรฝุ่น เหา เป็นต้น

การรักษาโรคปรสิต

การรักษาโรคปรสิตกลุ่มเซลล์เดียว จะใช้วิธีการรักษา ด้วยการฉีดหรือรับประทานยา ที่สามารถฆ่าปรสิตนั้นได้ เช่น การใช้ยา quinacrine หรือ metronidazole เพื่อรักษาโรคไจอาร์ดิเอซิส , การใช้ยา sulphodiazine สำหรับ รักษาโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากอะมีบา

การรักษาโรคจากปรสิต ??‍⚕️??

การรักษาโรคปรสิตกลุ่มหลายเซลล์ ได้แก่

 1. โรคปรสิตในกลุ่มของพยาธิจะใช้ยากำจัดพยาธิชนิดรับประทาน
 2. โรคปรสิตในกลุ่มที่ชอบดูดกินเลือดตามร่างกาย รักษาด้วยการทำความสะอาดร่างกายให้สะอาด

การป้องกันโรคจากปรสิต ??

 1. เลือกรับประทานที่ปรุงสุก ทั้งเนื้อสัตว์และผักชนิดต่างๆ
 2. ล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง ก่อนหยิบจับอาหาร
 3. เลือกดื่มน้ำที่สะอาด
 4. การเก็บรักษาอาหารให้พ้นจากการสัมผัสของสัตว์พาหะทุกชนิด
 5. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับน้ำ ในแหล่งน้ำธรรมชาติโดยตรงโดยเฉพาะกรณีที่ร่างกายมีแผล
 6. ป้องกันอันตรายจากการกัดต่อยของสัตว์ พาหะด้วยการสวมเสื้อผ้าให้มิดชิด
 7. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ป่า หรือ สัตว์เลี้ยงที่อาจมีปรสิตเกาะติดอยู่
 8. มั่นทำความสะอาดเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม รวมไปถึงที่อยู่อาศัยให้สะอาดเสมอ